„Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” „Bezpieczny Pas(AŻER)” - Wiadomości - KPP w Tucholi

Wiadomości

„Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” „Bezpieczny Pas(AŻER)”

Data publikacji 11.01.2019

Tucholscy policjanci w związku z rozpoczęciem się ferii zimowych prowadzą działania informacyjno - edukacyjne pn. „Dojedźm(MY) bezpiecznie do celu”. Przedsięwzięcie to powiązane jest z działaniami „Bezpieczne ferie”, a ich adresatami są przede wszystkim kierujący i pasażerowie, którzy w okresie 14 – 27 stycznia 2019r. będą uczestnikami zbiorowych i rodzinnych wyjazdów na zimowy wypoczynek.

Warto pamiętać, że planując podróż powinniśmy zwrócić uwagę na podstawowe elementy, które składają się na bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy o tym, że na bezpieczeństwo jazdy wpływają takie czynniki jak stan psychofizyczny kierowcy, przestrzeganie przez niego przepisów, zachowania pasażerów, ale również w znacznym stopniu stan techniczny pojazdu.

Dobra praktyka nakazuje aby przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić :

 • obowiązkowe wyposażenie samochodu, w tym czy posiadamy trójkąt ostrzegawczy i sprawną gaśnicę. Pomocne w trakcie podróży mogą okazać się: łopatka do odśnieżania, kamizelka odblaskowa, apteczka, linka holownicza oraz łańcuchy na koła;
 • ciśnienie w oponach;
 • poziom płynów eksploatacyjnych, w tym oleju w silniku, płynu chłodzącego silnika, płynu hamulcowego;
 • poziom płynu do spryskiwacza (warto zabrać ze sobą zapasowy pojemnik z płynem do spryskiwaczy, dostosowany do niskiej temperatury);
 • stan wycieraczek szyb i sposób ich działania;
 • działanie oświetlenia zewnętrznego pojazdu, w tym czystość kloszy reflektorów przednich    i tylnych pojazdu (warto zaopatrzyć się w komplet zapasowych żarówek);
 • działanie sygnału dźwiękowego.
 • układu wentylacji pojazdu (niesprawny tzw. nawiew prowadzi do nadmiernego parowania szyb)

Pamiętajmy aby wszelkie przedmioty znajdujące się w samochodzie umieścić w schowkach pojazdu. Natomiast większe bagaże w bagażniku, pamiętając przy tym żeby dobrze go zabezpieczyć przed samoistnym przemieszczaniem. Podczas gwałtownego hamowania lub zdarzenia drogowego niezabezpieczony bagaż może spowodować obrażenia lub utrudnić kierowanie pojazdem (np. butelka która wpadnie pod pedał hamulca). Zadbajmy również o to żeby nie zasłaniać widoczności np. poprzez położenie kurtki przy tylnej szybie. Sprawdźmy również czy bagaż przewożony na dachu pojazdu np. narty są dobrze zabezpieczone.

Zadbajmy o to aby w czasie podróży, jak również w trakcie zimowego wypoczynku przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kierować się zdrowym rozsądkiem. Wszelkich pojazdów, którymi będziemy się poruszać należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w odrębnych przepisach. Korzystając z uroków zimowego urlopu powinniśmy tak postępować, aby nie narażać nikogo na utratę zdrowia czy nawet życia.

Przed wyjazdem na zimowy wypoczynek warto również zadbać o siebie i przed trasą przede wszystkim wypocząć. Dostosujmy podróż do godzin, w których nasz organizm najlepiej funkcjonuje oraz zanim zaczną się godziny szczytu.

Pamiętajmy o tym, że w trakcie jazdy należy zwracać uwagę na innych użytkowników drogi i utrzymywać bezpieczną odległość, zwłaszcza gdy na drogach jest ślisko i zalega śnieg. Podróżując wybierajmy trasy częściej uczęszczane, wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że będą odśnieżone i dobrze przygotowane do ruchu. Pomocne w trakcie podróży mogą okazać się komunikaty drogowe podawane przez media.

Nie ulega wątpliwości, że jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy, gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg, marznący deszcz) wymagają większego wysiłku i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu, które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.

Wpływ pasażera na bezpieczeństwo podróży:

 • nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego;
 • nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;
 • nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy;
 • nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie jazdy;
 • nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;
 • nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam ma wątpliwości

Autokarem bezpiecznie:

 • na autobusie przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 umieść z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci (art. 57 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym);
 • kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów (art. 63 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym). Zabrania mu się także oddalania od pojazdu gdy silnik jest włączony (art. 60 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym);
 • postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach. Dzieci należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofają;
 • pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu;
 • opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę;
 • każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę.

Zachowanie w autokarze:

 • zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów);
 • jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte (art. 39 ust. Prawa o ruchu drogowym);
 • kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem              o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informację o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym (art. 39 ust. 2a);
 • w trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi.
 • takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego;
 • przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku);
 • miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych;
 • uczestnicy wyjazdu powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Postępowanie w razie wypadku:

 • wyjmij kluczyki ze stacyjki;
 • odłącz zasilanie elektryczne (odłączyć klemę od akumulatora);
 • unieruchom pojazd, zabezpiecz go przed zsunięciem;
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia oraz osoby udzielające pomocy (włączyć światła awaryjne, w nocy światła mijania, w odpowiedniej odległości ustawić trójkąt ostrzegawczy);
 • wezwij służby ratownicze lub, gdy jest to niemożliwe ze względu na brak telefonu, zatrzymaj inny samochód;
 • udziel pomocy poszkodowanym; 
 • w przypadku wyczucia zapachu benzyny natychmiast opuść miejsce zdarzenia;
 • podczas gaszenia pożaru gaśnicą komory silnikowej, pamiętaj by maski nie otwierać lecz jedynie uchylić - przy pełnym otwarciu możesz doprowadzić do wybuchu ognia i poparzenia.

Jeżeli w trakcie podróży zauważysz zdarzenie drogowe, a uczestnikom na miejscu udzielana jest pomoc, kontynuuj jazdę z zachowaniem ostrożności, nie tamuj drogi. Wszystko co robimy należy wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji. 

Zadbajmy o właściwe przygotowanie do podróży oraz o rozwagę i ostrożność. Wówczas pozostanie nam już tylko cieszyć się zimowym wypoczynkiem w obranych przez nas miejscach.

Bezpiecznej podróży i wypoczynku życzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tucholi!!!

Autor: asp. Sylwester Suchomski
Publikacja: sierż. szt. Bartosz Wiese